«إنَّ هذِهِ أُمَّتُکمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّکمْ فَاعْبُدُونِ؛ اين است امت شما كه امتي يگانه است، و منم پروردگار شما، پس مرا بپرستيد.» ‌(انبیا/۹۲)

آموزش نغمات در ترتیل سیاف زاده

  

تلاوت ترتیل
 سیاف زاده
درنغمه : بیات

دریافت 

 تلاوت ترتیل
استاد سیاف زاده
درنغمه : رست

  دریافت  

 تلاوت ترتیل
استاد سیاف زاده
درنغمه : صبا

  دریافت  

 تلاوت ترتیل
استاد سیاف زاده
درنغمه : حجاز

  دریافت  

تلاوت ترتیل
استاد سیاف زاده
درنغمه : نهاوند

  دریافت  

تلاوت ترتیل
استاد سیاف زاده
درنغمه : سگاه

  دریافت 

 تلاوت ترتیل
استاد سیاف زاده
درنغمه : چهارگاه

  دریافت  نبع:

 مجمع‌النور‌قرآن‌کریم شان – مسجد عطابخشی