رسول اكرم صلى الله عليه و آله: خیارکم من تعلم قرآن و عـلمه

بهترین شما کسی است که قرآن را بیاموزد و آموزش دهد.(نهج الفصاحه ص:473)

احادیث قرآنی

# نام محتوا تعداد بازدید تاریخ ایجاد
1 احادیثی درخصوص قرائت قرآن 50 دوشنبه 17 دی 1397
2 فراگیری قرآن کریم 96 یکشنبه 08 مهر 1397
3 حفظ قرآن 31 یکشنبه 08 مهر 1397
4 آموزش دادن قرآن 60 یکشنبه 08 مهر 1397
5 تربیت فرزند قرآنی  52 یکشنبه 08 مهر 1397
6 شرکت در جلسات قرآن 50 یکشنبه 08 مهر 1397
7 احتـرام قـرآن 66 یکشنبه 08 مهر 1397
8 احادیث منتخب با موضوع قرآن 38 سه شنبه 06 آذر 1397