آیه نفی سبیل:«وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» (نساء/141) و خداوند هیچ‌گاه برای کافران نسبت به اهل ایمان راه تسلط قرار نمیدهد.

ترجمه قرآن کریم

# نام محتوا
1 دانلود ترتیل قرآن مشاری راشد العفاسی با ترجمه گویای فارسی
2 ترتیل کل قرآن با ترجمه گویای زبان کردی به تفکیک سوره
3 ترجمه فارسی گویای قرآن به تفکیک جزء – انصاریان
4 ترجمه‌ی کامل قرآن کریم به زبان فارسی (بهرام پور)
5 ترجمه‌ی کامل قرآن کریم به زبان فارسی (مکارم)
6 ترجمه‌ی کامل قرآن کریم به زبان فارسی
7 ترجمه‌ی کامل قرآن کریم به زبان فارسی (فولادوند)
8 ترجمه‌ی کامل قرآن کریم به زبان فارسی (قرائتی)
9 ترجمه‌ی کامل قرآن کریم به زبان فارسی (قمشه‌ای)
10 ترجمه‌ی کامل قرآن کریم به زبان فارسی (انصاریان)
11 ترجمه‌ی کامل قرآن کریم به زبان فارسی (مشکینی)
12 ترجمه‌ی کامل قرآن کریم به زبان فارسی (ارفع)
13 ترجمه‌ی کامل قرآن کریم به زبان فارسی (آیتی)
14 ترجمه‌ی کامل قرآن کریم به زبان فارسی (معزّی)
15 ترجمه‌ی کامل قرآن کریم به زبان فارسی (مجتبوی)
16 ترجمه‌ی کامل قرآن کریم به زبان فارسی (پور جوادی)
17 ترجمه‌ی کامل قرآن کریم به زبان فارسی (صادقی)
18 ترجمه‌ی کامل قرآن کریم به زبان فارسی (صلواتی)
19 دانلود قرآن کریم با ترجمه به 36 زبان مختلف با پسوند PDF
20 دانلود کتاب قرآن کریم با ترجمه فارسی