«إنَّ هذِهِ أُمَّتُکمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّکمْ فَاعْبُدُونِ؛ اين است امت شما كه امتي يگانه است، و منم پروردگار شما، پس مرا بپرستيد.» ‌(انبیا/۹۲)

دانلود ترجمه مجمع البيان في تفسير القرآن

مشخصات كتاب:
سرشناسه: بيستوني، محمد، ‫۱۳۳۷ - 
عنوان و نام پديدآور: ‫تفسير مجمع البيان جوان (برگرفته از تفسير مجمع البيان طبرسي «ره») ‬/ تاليف محمد بيستوني.
مشخصات نشر: قم‬: بيان جوان؛ مشهد: آستان قدس رضوي، شركت به نشر ‫، ‫۱۳۹۰ .
مشخصات ظاهري: ۱۰ج. ‬‬
شابك: ‫دوره‬‬ ‫‬‬‭ ‫‬‭978-600-228-058-9:‬‬؛ ‫ج.۱‬‬‬‬‬‬ ‫‬‭978-600-228-057-2:‬‬‬‬‬‬‬؛ ‫ج.۲‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫‬‬‭978-600-228-059-6:‬‬‬‬؛ ‫ج.۳‬‬‬ ‫: ‫‬‭978-600-228-062-6‬‬؛ ‫ج.۴‬‬‬ ‫:‭978-600-228-610-9‬‬‬؛ ‫ج.۵‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫‬‭978-600-228-060-2:‬‬‬‬‬‬‬‬؛ ‫ج.۶‬‬‬ ‫: ‫‬‭978-600-228-063-3‬‬؛ ‫ج.۷‬‬‬ ‫: ‫‬‭978-600-228-064-0‬‬؛ ‫ج.۸‬‬‬‬ ‫‬‭978-600-228-087-9:‬‬؛ ‫‬ ج.۹‬‬ ‫: 978-600-228-066-4‭‮‬‬‬؛ ‫ج.۱۰‬‬‬ ‫‬‭978-600-228-088-6:‬‬
وضعيت فهرست نويسي: فيپا
يادداشت: نويسنده براي تهيه اين كتاب از ترجمه علي كرمي بر كتاب مجمع البيان استفاده كرده است .
يادداشت: چاپ قبلي: فراهاني ‫، ۱۳۸۱ - ۱۳۸۲(۳۰ج.).
يادداشت: ج. ۲ - ۱۰ (چاپ اول: ۱۳۹۰) (فيپا).‬
مندرجات: ‫ج. ۱. شامل جزءهاي ۱ و ۲ و ۳‬ ‫.- ج. ۲. شامل جزءهاي ۴ و ۵ و ۶‬.- ج.۳. شامل جزءهاي ۷و ۸ و ۹.- ج.۴. شامل جزء هاي ۱۱،۱۰ و ۱۲ ‫.- ج. ۵. شامل جزءهاي ۱۳ و ۱۴ و ۱۵‬.-ج. ۶. شامل جزءهاي ۱۶ و ۱۷ و ۱۸.-ج.۷. شامل جزء هاي ۱۹ و ۲۰ و ۲۱.-ج.۸. شامل جزءهاي ۲۲ و ۲۳ و ۲۴.-ج.۹. شامل جزء هاي ۲۵ و ۲۶ و ۲۷.-ج.۱۰. شامل جزء هاي ۲۸و ۲۹ و ۳۰
موضوع: تفاسير شيعه -- قرن ۱۴
شناسه افزوده: كرمي ، عليرضا، ۱۳۴۰ -، مترجم
شناسه افزوده: ‫طبرسي، فضل بن حسن، ۴۶۸؟ - ۵۴۸ق. ‬. مجمع البيان في تفسير القرآن.
شناسه افزوده: شركت به نشر (انتشارات آستان قدس رضوي)
رده بندي كنگره: ‫‬‭BP۹۸‭‮‬ ‫‬‭/ب ۹۵ت ۷۶ ۱۳۹۰‬
رده بندي ديويي: ‫‬‭۲۹۷/۱۷۹‭‮‬
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه ًٌٍ؛ جلد اول؛ جلد دوم ؛ جلد سوم ؛ جلدچهارم؛ جلد پنجم ؛ جلدششم؛ جلد هفتم ؛ جلد هشتم ؛ [جلد نهم ]؛ [جلد دهم ]؛ جلد يازدهم ؛ جلد دوازدهم؛ جلد سيزدهم ؛ جلد چهاردهم؛ جلد پانزدهم ؛ جلد شانزدهم ؛ جلد هفدهم ؛ جلد هيجدهم؛ جلد نوزدهم ؛ جلد بيستم ؛ جلد بيست و يكم؛ جلد بيست و دوم ؛ جلد بيست و سوم؛ جلد بيست و چهارم ؛ جلد بيست و پنجم؛ جلد بيست و ششم؛ جلد بيست و هفتم

 • فرمت apk برای موبایل و تبلت اندروید (جدید)

  apk :دانلود کتاب به فرمت apk برای موبایل و تبلت اندروید نسخه 2 به بالا

 • فرمت pdf برای استفاده در سیستم های مختلف با نمایش ساختار اصلی کتاب

  pdf :دانلود کتاب به فرمت pdf برای استفاده در سیستم های مختلف با کیفیت بالا

 • فرمت ghm برای درج در بازار موبایل های اندروید، آی او اس و ویندوز فون

  ghm :دانلود کتاب به فرمت ghm برای درج در بازار موبایل های اندروید، آی او اس و ویندوز فون

 • فرمت gh برای درج در بازار کتاب نسخه ویندوز و لپ تاپ

  gh :دانلود کتاب به فرمت gh برای درج در بازار کتاب نسخه ویندوز و لپ تاپ

 • فرمت html برای استفاده در سیستم های مختلف

  html :دانلود کتاب به فرمت html برای استفاده در سیستم های مختلف

 • فرمت apk برای موبایل و تبلت اندروید

  apk :دانلود کتاب به فرمت apk برای موبایل و تبلت اندروید تا نسخه 2

 • فرمت epub برای استفاده در سیستم های مختلف با نمایش ساختار اصلی کتاب

  epub :دانلود کتاب به فرمت epub برای استفاده در سیستم های مختلف

 • فرمت jar برای موبایل های قدیمی مانند جاوا و سیمبین

  jar :دانلود کتاب به فرمت jar برای موبایل های قدیمی مانند جاوا و سیمبین