آیه نفی سبیل:«وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» (نساء/141) و خداوند هیچ‌گاه برای کافران نسبت به اهل ایمان راه تسلط قرار نمیدهد.

دانلود تفاسیر سوره های نور-مدثر-تکاثر-فجر-قارعه(شهید مطهری)

 1- تفسير سوره قيامت ـ بخش 1شهيد مطهرى
 2- تفسير سوره قيامت ـ بخش 2شهيد مطهرى
 3- تفسير سوره قيامت ـ بخش 3شهيد مطهرى
 4- تفسير سوره قيامت ـ بخش 4شهيد مطهرى
 5- تفسير سوره قيامت ـ بخش 5شهيد مطهرى
 6- تفسير سوره قيامت ـ بخش 6شهيد مطهرى
 7- تفسير سوره نور ـ بخش 1شهيد مطهرى
 8- تفسير سوره نور ـ بخش 2شهيد مطهرى
 9- تفسير سوره نور ـ بخش 3شهيد مطهرى
 10- تفسير سوره نور ـ بخش 4شهيد مطهرى
 11- تفسير سوره مدثر ـ بخش 1شهيد مطهرى
 12- تفسير سوره مدثر ـ بخش 2شهيد مطهرى
 13- تفسير سوره تكاثرشهيد مطهرى
 14- تفسير سوره قارعهشهيد مطهرى
 15- تفسير سوره فجر ـ بخش 1شهيد مطهرى
 16- تفسير سوره فجر ـ بخش 2شهيد مطهرى