«إنَّ هذِهِ أُمَّتُکمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّکمْ فَاعْبُدُونِ؛ اين است امت شما كه امتي يگانه است، و منم پروردگار شما، پس مرا بپرستيد.» ‌(انبیا/۹۲)

دانلود تفاسیر سوره های نور-مدثر-تکاثر-فجر-قارعه(شهید مطهری)

 1- تفسير سوره قيامت ـ بخش 1
 2- تفسير سوره قيامت ـ بخش 2
 3- تفسير سوره قيامت ـ بخش 3
 4- تفسير سوره قيامت ـ بخش 4
 5- تفسير سوره قيامت ـ بخش 5
 6- تفسير سوره قيامت ـ بخش 6
 7- تفسير سوره نور ـ بخش 1
 8- تفسير سوره نور ـ بخش 2
 9- تفسير سوره نور ـ بخش 3
 10- تفسير سوره نور ـ بخش 4
 11- تفسير سوره مدثر ـ بخش 1
 12- تفسير سوره مدثر ـ بخش 2
 13- تفسير سوره تكاثر
 14- تفسير سوره قارعه
 15- تفسير سوره فجر ـ بخش 1
 16- تفسير سوره فجر ـ بخش 2