«إنَّ هذِهِ أُمَّتُکمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّکمْ فَاعْبُدُونِ؛ اين است امت شما كه امتي يگانه است، و منم پروردگار شما، پس مرا بپرستيد.» ‌(انبیا/۹۲)

دانلود کتاب تفسیر الدر المنثور فی التفسیر بالماثور

عنوان مشهور: الدر المنثور فی التفسیر بالماثور

مؤلف: جلال الدین ابو الفضل عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی

ولادت: 849 ه. - 1445 میلادی وفات 911 ه. - 1505 میلادی.

مذهب مؤلف: شافعی اشعری

زبان تفسیر: عربی

تاریخ تالیف: 898 ه

تعداد جلدها: 8 جلد

معرفی تفسیر: سیوطی پیش از نگارش این تفسیر کتابی دیگر تحت عنوان ترجمان القرآن تالیف کرد. مشتمل بر تفاسیر پیامبر اکرم (ص) از آیات قرآن کریم که بیش از ده هزار حدیث مرفوع و موقوف را با ذکر سند در خود جای داده بود، که اسناد تکراری بسیاری در آن آمده بود در نهایت به این نتیجه رسید که مطالعه چنین کتابی ممکن است ملال آور باشد در نتیجه ترجمان القرآن را مختصر و سندها را جذف کرد. نام این مختصر را الدر المنثور نهاد. الدر المنثور کاملا روائی است و برای راهیابی به روایات گذشتگان در تفسیر بسیار مفید، مؤلف پس از ذکر روایت هیچ نظر شخصی را ابراز و جرح و تعدیل نمی کند و به ضعف و صحت روایات اشارتی ندارد. بلکه تنها آرای سلف پیرامون تفسیر را در آن گرد آورده است. منابع عمده کتاب صحاح سته است و تفسیر طبری است.

Download from Archive.org

Part 00 - Read / Download

Part 01p - Read / Download

Part 01 - Read / Download

Part 02 - Read / Download

Part 03 - Read / Download

Part 04 - Read / Download

Part 05 - Read / Download

Part 06 - Read / Download

Part 07 - Read / Download

Part 08 - Read / Download

Part 09 - Read / Download

Part 10 - Read / Download

Part 11 - Read / Download

Part 12 - Read / Download

Part 13 - Read / Download

Part 14 - Read / Download

Part 15 - Read / Download

Parts 16-17 - Read / Download