«إنَّ هذِهِ أُمَّتُکمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّکمْ فَاعْبُدُونِ؛ اين است امت شما كه امتي يگانه است، و منم پروردگار شما، پس مرا بپرستيد.» ‌(انبیا/۹۲)

دانلود کتاب تفسیر تسنیم، تألیف آیت الله جوادی آملی

جلدمحتوادانلود

1

تفسیر آیات سوره حمد
2تفسیر آیات 1 تا 29 بقره
3تفسیر آیات 30 تا 39 بقره
4تفسیر آیات 40 تا 61 بقره
5تفسیر آیات 61 تا 103 بقره
6تفسیر آیات 104 تا 126 بقره
7تفسیر آیات 127 تا 157 بقره
8تفسیر آیات 158 تا 173 بقره
9تفسیر آیات 174 تا 195 بقره
10تفسیر آیات 196 تا 217 بقره
11تفسیر آیات 218 تا 252 بقره
12تفسیر آیات 253 تا 286 بقره
13تفسیر آیات 1 تا 30 آل عمران
14تفسیر آیات 31 تا 85 آل عمران
15تفسیر آیات 86 تا 150 آل عمران
16تفسیر آیات 151 تا 200 آل عمران

.