رسول اكرم صلى الله عليه و آله: خیارکم من تعلم قرآن و عـلمه

بهترین شما کسی است که قرآن را بیاموزد و آموزش دهد.(نهج الفصاحه ص:473)

 دانلود ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد صیاف زاده

.
(حجم فایل 6.8 مگابایت)    
download
(حجم فایل 7.2 مگابایت)    
download
(حجم فایل 7.1 مگابایت)    
download
(حجم فایل 6.6 مگابایت)    
download
(حجم فایل 7 مگابایت)    
download
(حجم فایل 7 مگابایت)    
download
(حجم فایل 6.7 مگابایت)    
download
(حجم فایل 6.8 مگابایت)    
download
(حجم فایل 6.3 مگابایت)    
download
(حجم فایل 6.2 مگابایت)    
download
(حجم فایل 6.9 مگابایت)    
download
(حجم فایل 7.1 مگابایت)    
download
(حجم فایل 6.7 مگابایت)    
(دفعات دریافت 626 بار)    
download
(حجم فایل 6.7 مگابایت)    
download
(حجم فایل 6.5 مگابایت)    
download
(حجم فایل 6.4 مگابایت)    
download
(حجم فایل 6.2 مگابایت)    
download
(حجم فایل 6.4 مگابایت)    
download
(حجم فایل 6.7 مگابایت)    
download
(حجم فایل 6.4 مگابایت)    
download
(حجم فایل 6.3 مگابایت)    
download
(حجم فایل 6.6 مگابایت)    
download
(حجم فایل 7.1 مگابایت)    
download
(حجم فایل 6.6 مگابایت)    
download
(حجم فایل 6.9 مگابایت)    
download
(حجم فایل 6.6 مگابایت)    
download
(حجم فایل 7.1 مگابایت)    
download
(حجم فایل 7 مگابایت)    
download
(حجم فایل 7.1 مگابایت)    
download
(حجم فایل 6.8 مگابایت)    
download