آیه نفی سبیل:«وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» (نساء/141) و خداوند هیچ‌گاه برای کافران نسبت به اهل ایمان راه تسلط قرار نمیدهد.

 دانلود ترتیل کل قران کریم - صیاف زاده

.
(حجم فایل 6.8 مگابایت)    
download
(حجم فایل 7.2 مگابایت)    
download
(حجم فایل 7.1 مگابایت)    
download
(حجم فایل 6.6 مگابایت)    
download
(حجم فایل 7 مگابایت)    
download
(حجم فایل 7 مگابایت)    
download
(حجم فایل 6.7 مگابایت)    
download
(حجم فایل 6.8 مگابایت)    
download
(حجم فایل 6.3 مگابایت)    
download
(حجم فایل 6.2 مگابایت)    
download
(حجم فایل 6.9 مگابایت)    
download
(حجم فایل 7.1 مگابایت)    
download
(حجم فایل 6.7 مگابایت)    
(دفعات دریافت 626 بار)    
download
(حجم فایل 6.7 مگابایت)    
download
(حجم فایل 6.5 مگابایت)    
download
(حجم فایل 6.4 مگابایت)    
download
(حجم فایل 6.2 مگابایت)    
download
(حجم فایل 6.4 مگابایت)    
download
(حجم فایل 6.7 مگابایت)    
download
(حجم فایل 6.4 مگابایت)    
download
(حجم فایل 6.3 مگابایت)    
download
(حجم فایل 6.6 مگابایت)    
download
(حجم فایل 7.1 مگابایت)    
download
(حجم فایل 6.6 مگابایت)    
download
(حجم فایل 6.9 مگابایت)    
download
(حجم فایل 6.6 مگابایت)    
download
(حجم فایل 7.1 مگابایت)    
download
(حجم فایل 7 مگابایت)    
download
(حجم فایل 7.1 مگابایت)    
download
(حجم فایل 6.8 مگابایت)    
download