«إنَّ هذِهِ أُمَّتُکمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّکمْ فَاعْبُدُونِ؛ اين است امت شما كه امتي يگانه است، و منم پروردگار شما، پس مرا بپرستيد.» ‌(انبیا/۹۲)

 دانلود ترتیل کل قران کریم - صیاف زاده

(حجم فایل 6.8 مگابایت)    
download
(حجم فایل 7.2 مگابایت)    
download
(حجم فایل 7.1 مگابایت)    
download
(حجم فایل 6.6 مگابایت)    
download
(حجم فایل 7 مگابایت)    
download
(حجم فایل 7 مگابایت)    
download
(حجم فایل 6.7 مگابایت)    
download
(حجم فایل 6.8 مگابایت)    
download
(حجم فایل 6.3 مگابایت)    
download
(حجم فایل 6.2 مگابایت)    
download
(حجم فایل 6.9 مگابایت)    
download
(حجم فایل 7.1 مگابایت)    
download
(حجم فایل 6.7 مگابایت)    
(دفعات دریافت 626 بار)    
download
(حجم فایل 6.7 مگابایت)    
download
(حجم فایل 6.5 مگابایت)    
download
(حجم فایل 6.4 مگابایت)    
download
(حجم فایل 6.2 مگابایت)    
download
(حجم فایل 6.4 مگابایت)    
download
(حجم فایل 6.7 مگابایت)    
download
(حجم فایل 6.4 مگابایت)    
download
(حجم فایل 6.3 مگابایت)    
download
(حجم فایل 6.6 مگابایت)    
download
(حجم فایل 7.1 مگابایت)    
download
(حجم فایل 6.6 مگابایت)    
download
(حجم فایل 6.9 مگابایت)    
download
(حجم فایل 6.6 مگابایت)    
download
(حجم فایل 7.1 مگابایت)    
download
(حجم فایل 7 مگابایت)    
download
(حجم فایل 7.1 مگابایت)    
download
(حجم فایل 6.8 مگابایت)    
download