آیه نفی سبیل:«وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» (نساء/141) و خداوند هیچ‌گاه برای کافران نسبت به اهل ایمان راه تسلط قرار نمیدهد.

داستانهای قرآنی

# نام محتوا تعداد بازدید تاریخ ایجاد
1 داستان حضرت محمد (صل الله علیه و آله) 15 پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398
2 داستان حضرت مریم سلام الله علیها 12 پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398
3 داستان حضرت عیسی (علیه‌السلام) 12 پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398
4 سرگذشت اصحاب کهف و رقیم 12 پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398
5 داستان حضرت زکریا ویحیی (علیهم السلام) 12 پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398
6 داستان حضرت لقمان و عزیر(علیهم السلام) 12 پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398
7 داستان قوم تبع،پیغمبران انطاکیه وبرصیصای عابد 12 پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398
8 داستان اصحاب غرور ثروت و کشتن پیامبران 14 پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398
9 داستان حضرت یونس(علیه السلام) 14 پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398
10 داستان قوم سباء،اصحاب رسّ و هاروت و ماروت 11 پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398
11 داستان حضرت داوود و سلیمان (علیهم السلام) 13 پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398
12 داستان حضرت الياس و حضرت والیسع (ع) 15 پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398
13 داستان حضرت موسي(علیه السلام) 13 پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398
14 داستان حضرت ذالكفل و شعيب(علیهم السلام) 14 پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398
15 داستان حضرت ايوب(علیه السلام) 13 پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398
16 داستان حضرت يعقوب و یوسف (علیهم السلام) 13 چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398
17 داستان حضرت لوط(علیه السلام) 14 چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398
18 داستان حضرت اسماعيل واسحاق(علیهم السلام) 11 چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398
19 داستان حضرت ابراهیم (علیه السلام) 13 چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398
20 داستان حضرت صالح (علیه السلام) 13 چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398
21 داستان حضرت هود (علیه السلام) 14 چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398
22 داستان حضرت نوح (علیه السلام) 12 چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398
23 داستان حضرت ادريس (علیه السلام) 13 چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398
24   داستان حضرت آدم (علیه السلام) 12 چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398
25 داستان هُدهُد و بُلْقَیس 13 چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398
26 داستان شیطان و مرد نماز گزار 12 چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398